Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

A 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 31 16:00

Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

A 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2023.05.31.

Vaja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 1.204.608.020Ft költségvetési bevétellel

b) 1.367.572.246Ft költségvetési kiadással

c) 477.847.362 Ft finanszírozási bevétellel

d) 165.429.528 Ft finanszírozási kiadással

e) 1.682.455.382 Ft összes teljesített bevétellel

f) 1.533.001.774 Ft összes teljesített kiadással

g) 120.365.028 Ft szabad maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1.melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletek tartalmazzák.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2023. május 31-én 16 órakor lép hatályba.