Kétpó Község Képviselő testületének 1/2021(II.22.) önkormányzati rendelete

Kétpó Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 22- 2021. 02. 22

Kétpó Község Önkormányzata


1/2021.(II. 22.) számú polgármesteri rendelete


Kétpó Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról


Mint Kétpó Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjai alapján, figyelemmel a 2011. évi CXCV. államháztartásról szóló törvény 34. § (1) bekezdése, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet rendelkezéseire – különös tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére Kétpó Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(III.4.) számú önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítom:


1.§


Kétpó Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(III.4.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 2.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve költségvetési intézményeit – 2020. évi költségvetésének

BEVÉTELI FŐÖSSZEGÉT

441.939.992 Ft

KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT

441.939.992 Ft


állapítja meg, melyből


Működési célú bevételek

155.275.510 Ft

Működési célú kiadások

202.832.955 Ft

Működési költségvetés egyenlege

  -47.557.445 Ft

Felhalmozási célú bevételek

242.677.462 Ft

Felhalmozási célú kiadások

238.188.742 Ft

Felhalmozás költségvetés egyenlege

4.488.720 Ft

Költségvetési bevételek összesen

397.952.972 Ft

Költségvetési kiadások összesen

441.021.697 Ft

Költségvetés egyenlege

-43.068.725 Ft

Finanszírozási bevételek

43.987.020 Ft

  • Előző évi működési célú maradvány


  • Előző évi felhalmozási célú maradvány


  • Működési célú hitelfelvétel (forráshiány)


  • Felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)


Finanszírozási kiadások

918.295 Ft

  • Működési célú finanszírozási kiadás


  • Felhalmozási célú  finanszírozási kiadás


Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

43.068.725 Ft2.§

(1)Az Ör. 1.1 melléklete helyébe e rendelet 1.1 melléklete lép.

(2)Az Ör. 1.2 mellékletei helyébe e rendelet 1.2 melléklete lép.

(3)Az Ör. 2.1 melléklete helyébe e rendelet 2.1 melléklete lép.

(4)Az Ör. 2.2 melléklete helyébe e rendelet 2.2 melléklete lép.

(5)Az Ör 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(6)Az Ör 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(7)Az Ör 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(8)Az Ör 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(9)Az Ör 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(10)Az Ör 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(11)Az Ör 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(12)Az Ör 9.1 melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép.

(13)Az Ör 9.2 melléklete helyébe e rendelet 9.2. melléklete lép.

(14)Az Ör 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(15)Az Ör 10.1 melléklete helyébe e rendelet 10.1 melléklete lép.

(16)Az Ör 10.2 melléklete helyébe e rendelet 10.2 melléklete lép.

(17)Az Ör 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(18)Az Ör 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

(19)Az Ör 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

(20)Az Ör 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

(21)Az Ör 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép

(22)Az Ör 16. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép

(23)Az Ör 17. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép

(24)Az Ör 18. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.


3.§

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

     Virágné Lukács Gabriella                                                          dr. Enyedi Mihály

                polgármester                                                                               jegyző


Mellékletek