Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete

Kétpó Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 03- 2021. 08. 03

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete

Kétpó Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.08.03.

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontja, a 2011. évi CXCV. államháztartásról szóló törvény 34 §.(1) bekezdése, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet felhatalmazása alapján Kétpó Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.22.) számú önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § Kétpó Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve költségvetési intézményeit – 2021. évi költségvetésének

BEVÉTELI FŐÖSSZEGÉT 388.198.152 Ft

KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT 388.198.152 Ft állapítja meg forintban, melyből

Működési célú bevételek 124.355.453 Ft

Működési célú kiadások 174.394.475 Ft

Működési költségvetés egyenlege -50.039.022 Ft

Felhalmozási célú bevételek 2.800.000 Ft

Felhalmozási célú kiadások 212.462.289 Ft

Felhalmozási költségvetés egyenlege -209.662.289 Ft

Költségvetési bevételek összesen 127.155.453 Ft

Költségvetési kiadások összesen 386.856.764 Ft

Költségvetés egyenlege -259.701.311 Ft

Finanszírozási bevételek 261.042.699 Ft

Előző évi működési célú maradvány

Előző évi felhalmozási célú maradvány

Működési célú hitelfelvétel(forráshiány)

Felhalmozási célú hitelfelvétel(forráshiány)

Finanszírozási kiadások 1.341.388 Ft

Működési célú finanszírozási kiadás

Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 259.701.311 Ft

2. § (1) Az Ör. 1.1 melléklete helyébe e rendelet 1.1 melléklete lép.

(2) Az Ör. 1.2 mellékletei helyébe e rendelet 1.2 melléklete lép.

(3) Az Ör. 2.1 melléklete helyébe e rendelet 2.1 melléklete lép.

(4) Az Ör. 2.2 melléklete helyébe e rendelet 2.2 melléklete lép.

(5) Az Ör 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(6) Az Ör 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(7) Az Ör 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(8) Az Ör 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(9) Az Ör 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(10) Az Ör 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(11) Az Ör 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(12) Az Ör 9.1 melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép.

(13) Az Ör 9.2 melléklete helyébe e rendelet 9.2. melléklete lép.

(14) Az Ör 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(15) Az Ör 10.1 melléklete helyébe e rendelet 10.1 melléklete lép.

(16) Az Ör 10.2 melléklete helyébe e rendelet 10.2 melléklete lép.

(17) Az Ör 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(18) Az Ör 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

(19) Az Ör 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

(20) Az Ör 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

(21) Az Ör 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép

(22) Az Ör 16. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép

(23) Az Ör 17. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép

(24) Az Ör 18. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.

3. § A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.