Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása

Kétpó Község Önkormányzata 2021.évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 23
Kétpó Község Önkormányzata 2021.évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Az 1. §-hoz
Az önkormányzati rendelet személyi hatályát határozza meg.
A 2. §-hoz
Az önkormányzat 2021. évi kiadási és bevételi főszáma, és költségvetési hiánya kerül bemutatásra. A költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételei és kiadásai kerülnek bemutatásra, amelyet a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása követ. Végezetül az állami támogatások jogcímenként kerülnek bemutatásra.
A 3. § - 4. §-hoz
A költségvetés részletezése az Áht. alapján, figyelembe véve a Vhr. és a Stabilitási tv. előírásait.
A 5. § - 8. §-hoz
A költségvetés végrehajtásának szabályait határozza meg.
A 9. §-hoz
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzésével kapcsolatos szabályozást tartalmazza.
A 10. §-hoz
Átmeneti és vegyes rendelkezéseket határozza meg.
11. §-hoz
A rendelet hatályba lépésével kapcsolatos rendelkezést tartalmazza