Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2023. 01. 01

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

2023.01.01.

Jászfényszaru Város Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Jászfényszaru Város Képviselő-testülete helyi iparűzési adót vezet be határozatlan időtartamra.

2. § E rendelet alkalmazásában az Adókedvezményre jogosító adóalap: a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 39/C. § (2) bekezdésében meghatározott 2,5 millió forint vállalkozási szintű adóalapot meg nem haladó adóalap. Amennyiben az adó megállapítása nem teljes adóévre vonatkozik, úgy a kedvezményre jogosító adóalap naptári napokra számított időarányos részét kell figyelembe venni.

3. § (1)12 Az adó évi mértéke az adóalap 1,4 %-a.

(2)3

4. § (1)4 ) Az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja éves szinten a 2,5 millió forintot nem haladja meg az a számított végleges iparűzési adójából 100%-os önkormányzati adókedvezményre jogosult.

(2)5 Az a háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja éves szinten az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg az a számított végleges iparűzési adójából 100%-os önkormányzati adókedvezményre jogosult.

(3)6

5. § E rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba, és hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Jászfényszaru Város Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 23/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete.

1

A 22/2019. (XII.17.) ÖR 1.§-ával megállapított szöveg.

2

A 19/2020. (XI.09.) ÖR 1.§-ával megállapított szöveg.

3

A 19/2020. (XI.09.) ÖR 2.§-ával hatályon kívül helyezte.

4

A 19/2020. (XII.09.) ÖR 3.§-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 19/2020. (XII.09.) ÖR 3.§-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. § (3) bekezdését a Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte.