Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

A Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatallal köztisztviselői jogviszonyban állók illetményével kapcsolatos kérdésekről

Hatályos: 2022. 01. 01- 2022. 12. 30

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

A Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatallal köztisztviselői jogviszonyban állók illetményével kapcsolatos kérdésekről

2022.01.01.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi LXXI. törvény 62. § (6) bekezdésében, és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők köztisztviselői illetményalapját a 2022. évben 63 000 forintban állapítja meg.

(2) Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évre a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott

a) középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők részére egységesen a köztisztviselői alapilletmény 20%-ának megfelelő összegű illetménykiegészítést,

b) felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők részére egységesen a köztisztviselői alapilletmény 30%-ának megfelelő összegű illetménykiegészítést állapít meg.

2. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti.