Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

A Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatallal köztisztviselői jogviszonyban állók illetményével kapcsolatos kérdésekről

Hatályos: 2022. 01. 01
A Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatallal köztisztviselői jogviszonyban állók illetményével kapcsolatos kérdésekről
Végső előterjesztői indokolás
Az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők bérét az állam 2008. január 1. óta nem emelte, az illetményalap összege változatlanul 38 650,- ft.
(A köztisztviselők, közalkalmazottak bérét a költségvetési törvényben meghatározott köztisztviselői illetményalap szorzata határozza meg. A szorzószám az eltöltött szolgálati idővel növekedik, ez az előmeneteli rendszer. Ebből adódik, hogy a nominálbérek növekedtek, azonban ez megközelítőleg követte az inflációt, reálbér növekedés nem volt tapasztalható.).
A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdése 2022. január 1. napjával ismét lehetőséget biztosít az önkormányzat részére, hogy rendeletében magasabb összegben határozza meg az illetményalapot saját forrásai terhére. A középfokú és felsőfokú végzettségű közalkalmazottak bérkiegészítését (20 és 30%) évente lehet megállapítani, így az erre vonatkozó részt a rendelet tervezete szintén tartalmazza. Az ezzel járó terheket Jászfényszaru Város Önkormányzata vállalta a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában.