Besenyszög Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 02

Besenyszög Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) rendelet módosításáról

2022.12.02.

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, Besenyszög Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következőket rendeli el:

1. § A 2022. évi változások miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételét 232.234.396 Ft-tal, kiadását 232.234.396 Ft-tal növeli és az önkormányzat 2022. évi módosított költségvetési bevételét 559.474.897 Ft-ban, módosított költségvetési kiadását 1.010.057.954 Ft-ban, a költségvetési egyenleg összegét 450.583.057 Ft-ban, módosított finanszírozási bevételét 654.638.964 Ft-ban, módosított finanszírozási kiadását 204.055.907 Ft-ban, a bevételek és kiadások főösszegét 1.214.113.861 Ft-ban állapítja meg.

2. § A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 712.934.237 Ft működési költségvetés módosított kiadásai, 351.627.240 Ft személyi juttatások, 45.857.816 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, 285.115.140 Ft dologi kiadások, 11.459.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai, 18. 875.041 Ft egyéb működési célú kiadások, ebből:1.792.614 Ft előző évi állami visszafizetés, 10.964.495 Ft egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre, 6.117.932 Ft egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, 297.123.717 Ft felhalmozási költségvetés módosított kiadásai, 262.832.720 Ft beruházások, 33.790.997 Ft felújítások, 500.000 Ft visszatérítendő támogatások, 14.324.740 Ft hosszú lejáratú hitelek törlesztése, 179.150.000 Ft Értékpapír vásárlás, 10.581.167 Ft 0. havi állami támogatás visszafizetése jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

3. § A költségvetési rendelet részletes módosításait az 1. mellékletben és a 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

4. § Ez a rendelet 2022. december 2-án lép hatályba.