Besenyszög Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 14/2001. (VI.08.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 08

Besenyszög Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 14/2001. (VI.08.) számú rendelet módosításáról

2022.12.08.

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) és (2) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 21. § (6) bekezdésében, 33. § (3) bekezdésében, 34. § (1) és (3) bekezdésében, 54. § (1) és (3) bekezdésében, a 84. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 9) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) A rendelet 5. § (3) bekezdése b) pontja az alábbiak szerint módosul: Besenyszög városban bejelentett lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen Besenyszögön tartózkodik.

(2) A rendelet 8. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:önkormányzati lakás pályázati úton történő bérbeadásakor a bérleti szerződést 5 évre kell megkötni a bérlővel, a bérleti díj és a bérleti jogviszony feltételei évente felülvizsgálandóak, a felülvizsgálat eredményétől függően a pénzügyi bizottság dönt a bérleti jogviszony folytatásáról.

2. § Ez a rendelet 2022. december 8-án lép hatályba.