Besenyszög Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete

a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályairól szóló 15/2013.(XII.23.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 10

Besenyszög Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete

a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályairól szóló 15/2013.(XII.23.) számú rendelet módosításáról

2022.03.10.

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a 29. § (1) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § A rendelet 7. § (3) bekezdése a következőképpen módosul az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt települési temetési támogatás összege

a) amennyiben a kérelmező a hamvakat temetőn kívül helyezi el 20.000.-Ft,

b) hamvasztásos temetés esetén, amennyiben a kérelmező a hamvakat a temetőben helyezi el 40.000.-Ft,

c) koporsós temetés esetén 50.000.-Ft.

2. § Ez a rendelet 2022. március 10-én lép hatályba.