Besenyszög Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.19.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 30

Besenyszög Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.19.) rendelet módosításáról

2022.05.30.

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2021. évi változások miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételét 188.891.682 Ft-tal, kiadását 188.891.682 Ft-tal növeli és az önkormányzat 2021. évi módosított költségvetési bevételét 800.149.698 Ft-ban, módosított költségvetési kiadását 1.548.166.441 Ft-ban, a költségvetési egyenleg összegét 748.016.743 Ft-ban, módosított finanszírozási bevételét 872.079.595 Ft-ban, módosított finanszírozási kiadását, 124.062.852 Ft ban, a bevételek és kiadások főösszegét 1.672.229.293 Ft-ban állapítja meg.

2. § A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 757 331 546 Ft működési költségvetés módosított kiadásai, 313 313 627 Ft személyi juttatások, 47 841 636 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, 308 377 616 Ft dologi kiadások, 15.000.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai 36 040.555 Ft, egyéb működési célú kiadások - ebből: 1 439 036 Ft előző évi állami visszafizetés, 27 134 599 Ft egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre, 7 466 920 Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, 36.758.112 Ft működési finanszírozási kiadások, 914 897 747 Ft felhalmozási költségvetés módosított kiadásai, 745 169 935 Ft beruházások, 78 098 112 Ft felújítások, 4.324.960 Ft Egyéb felhalmozási célú kiadás államháztartáson kívülre, 84 324 740 Ft hosszú lejáratú hitelek törlesztése, 2.980.000 Ft értékpapírok vásárlása jogcímenként állapítja meg.

3. § A költségvetési rendelet részletes módosításait az az 1. melléklet foglaltak szerint állapítja meg.

4. § Ez a rendelet 2022. május 30-án lép hatályba.