Besenyszög Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadás elfogadásáról

Hatályos: 2022. 05. 30

Besenyszög Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadás elfogadásáról

2022.05.30.

Besenyszög Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 908.345.057 Ft költségvetési bevétellel

b) 1.185.798.166 Ft költségvetési kiadással

c) -277.453.109 Ft költségvetési maradvánnyal

d) 711.046.758 Ft finanszírozási bevétellel

e) 121.065.852 Ft finanszírozási kiadással

f) 589.980.906 Ft finanszírozási maradvánnyal

g) 1.619.391.815 Ft összes teljesített bevétellel

h) 1.306.864.018 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat, polgármesteri (közös) hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 8. melléklet hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2022. május 30-án lép hatályba.