Besenyszög Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 8.) önkormányzati rendelete

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (VI.08.) önkormányzati rendelete a pedagógiai díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 15/2001. (VI.08.) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 09

Besenyszög Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 8.) önkormányzati rendelete

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (VI.08.) önkormányzati rendelete a pedagógiai díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 15/2001. (VI.08.) számú rendeletének módosításáról

2022.06.09.

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testület Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése i) pontjában és a 32. cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 42. §. 3.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011.évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendelet 2.§ (2) bekezdése a következőképpen módosul: A díj évente egy személynek adható, mely egy alkalommal a pedagógusnap alkalmából az évzáró ünnepségen adandó át. Intézményenként egy-egy személynek vagy összesen kettő személynek adományozható díj abban az esetben, ha az utolsó díj adományozása óta több év eltelt.

2. § Ez a rendelet 2022. június 9-én lép hatályba.