Besenyszög Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 14.) önkormányzati rendelete

7/2022. (VII.14.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 9/2021.(VII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 01

Besenyszög Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 14.) önkormányzati rendelete

7/2022. (VII.14.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 9/2021.(VII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.08.01.

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 8) pontjában meghatározott feladatkörében a következő rendeletet alkotja:

1. § A rendelet 2. § (1) bekezdése az alábbi szövegre módosul:Besenyszög Város Önkormányzata által ellátott gyermekétkeztetés (bölcsődei, óvodai és általános iskolai étkeztetés) intézményi térítési díjait e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. § A rendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint változik.

3. § A rendelet 3. §-a hatályát veszti.

4. § Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.