Besenyszög Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 9/2021. (VII.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 01

Besenyszög Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 9/2021. (VII.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.01.

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő- testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében 147 § (1) bekezdésében 151 § (2f) bekezdésében és 162 § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 8) pontjában meghatározott feladatkörében a következő rendeletet alkotja:

1. § A rendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint lép hatályba.

2. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.