Besenyszög Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2004. (IV.30.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 28

Besenyszög Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2004. (IV.30.) rendelet módosításáról

2022.08.28.

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontja és (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 109. § (4) és 143. § (4) bekezdés i) pontjában, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 13. § (1) bekezdés és 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a körvetkezőket rendeli el:

1. § A rendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint változik.

2. § A rendelet 3. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint változik.

3. § Ez a rendelet 2022. augusztus 28-án lép hatályba.