Besenyszög Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete

a Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2022.(XII.08.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 27

Besenyszög Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete

a Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2022.(XII.08.) rendelet módosításáról

2023.01.27.

Besenyszög Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 62. § (1) bekezdése szerinti államigazgatási szervek: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda; Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály; Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály; Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság; Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Közlekedési és Útügyi Osztály; Közép - Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság; Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály; Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság; Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály; Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály, Erdőfelügyeleti Osztály; Építési és Közlekedési Minisztérium, Közlekedési Államtitkárság, Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság, Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztály; Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály; Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály; Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága; Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala; Nemzeti Földügyi Központ; Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr - főkapitányság; Országos Vízügyi Főigazgatóság; Építési és Közlekedési Minisztérium Közlekedési Államtitkárság, Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság, Vasúti Hatósági Főosztály; Építési és Közlekedési Minisztérium Közlekedési Államtitkárság, Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság, Hajózási Hatósági Főosztály; Budapest Főváros Kormányhivatala, Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály, Gyorsforgalmi Útügyi Osztály; Jász – Nagykun Szolnok Vármegyei Kormányhivatal, Agrárügyi Főosztály, Növény és Talajvédelmi Osztály; Budapest Főváros Kormányhivatala, Népegészségügyi Főosztály; Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Önkormányzata; Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata; Szászberek Községi Önkormányzat; Hunyadfalva Község Önkormányzata; Törökszentmiklós Városi Önkormányzat; Tiszasüly Községi Önkormányzat; Jászladány Nagyközségi Önkormányzat; Kőtelek Községi Önkormányzat; Csataszög Községi Önkormányzat; Tiszapüspöki Községi Önkormányzat; Szajol Községi Önkormányzat; Zagyvarékas Község Önkormányzata továbbá Besenyszög Város Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendeletben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Besenyszög városban lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek, a település közigazgatási területén fekvő ingatlanok tulajdonosai, a településen működő gazdasági társaságok, érdekképviseleti szervek, civil szervezetek, minden, a településrendezési eljárással érintett természetes vagy jogi személy, valamennyi a településen működő elismert egyház, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) a) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába bejelentkező szervezetek véleményének kikérésével a következőket rendeli el

1. § Besenyszög Város Önkormányzata Képviselő – testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2022 (XII. 08.) számú Önkormányzati rendelete 1. mellékletét képező SZ – 1 jelű Szabályozási terv helyébe a jelen rendelet 1. mellékletét képező SZ – 1 jelű Szabályozási terv lép.

2. § Ez a rendelet 2023. január 27-én lép hatályba.