Besenyszög Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelete

Besenyszög Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2015. (VI.1.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 09

Besenyszög Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelete

Besenyszög Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2015. (VI.1.) rendelet módosításáról

2023.03.09.

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § A rendelet 6. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul. „6.§ (6) Az ülés meghívója formáját tekintve írásos, elektronikus alapú.”

2. § A rendelet 2. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint változik.

3. § A rendelet 3. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint változik.

4. § Ez a rendelet 2023. március 9-én lép hatályba.