Iregszemcse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 26

Iregszemcse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.26.

Iregszemcse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.§ (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Iregszemcse Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire (Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha, Iregszemcsei Közös Önkormányzati Hivatal) terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat egyesített 2021. évi költségvetési bevétel előirányzata teljesítésének főösszegét 1.077.285.986 forintban állapítja meg, részletezését a 26. melléklet tartalmazza. A költségvetési kiadás előirányzata teljesítésének főösszegét 937.009.714 Ft-ban állapítja meg, részletezését a 27. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi bevételeit jogcímenként az 1. melléklet, intézményenként a 15. melléklet és a 20. melléklet szerint, az állami támogatások bevételeit, és azok elszámolását a 6. melléklet, 7. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet szerint elfogadja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi kiadásait jogcímenként a 3. melléklet, intézményenként a 16. melléklet és 21. melléklet szerint elfogadja.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei létszám alakulását az 5. melléklet szerint veszi tudomásul:

a) Iregszemcse Község Önkormányzata: 50 fő, ebből 36 fő közfoglalkoztatott

b) Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha 26 fő

c) Iregszemcsei Közös Önkormányzati Hivatal 10 fő

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi mérlegét az 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 12. mellékletnek megfelelően állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi eredmény-kimutatását a 11. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásából származó maradvány összegét a polgármester 140.047.912 Ft-ban hagyja jóvá (8. melléklet).

(9) Az Önkormányzat gazdálkodásának, az előirányzatok teljesítésének 2021. évi kormányzati funkcióra bontott bevételeit és kiadásait a 2. melléklet és 4. melléklet tartalmazza.

(10) Az Iregszemcsei Közös Önkormányzati Hivatal működésének részletezése:

a) A költségvetési kiadási előirányzatok és azok teljesülésének részletezése a 15. mellékletben, a költségvetési bevételi előirányzatok és azok teljesülésének részletezése a 16. mellékletben található.

b) A pénzügyi mérleg a 14. mellékletben, az eredménykimutatás a 18. mellékletben található.

c) A maradvány-kimutatást a 17. melléklet tartalmazza.

d) A vagyoni helyzet részletezése a 19. mellékletben található.

(11) Az Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha működésének részletezése:

a) A költségvetési kiadási előirányzatok és azok teljesülésének részletezése a 21. mellékletben, a költségvetési bevételi előirányzatok és azok teljesülésének részletezése a 20. mellékletben található.

b) A pénzügyi mérleg a 25. mellékletben, az eredménykimutatás a 23. mellékletben található.

c) A maradvány-kimutatást a 22. melléklet tartalmazza.

d) A vagyoni helyzet részletezése a 24. mellékletben található.

3. § Ez a rendelet 2022. május 26-án lép hatályba.