Bonyhád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (I.14.) önkormányzati rendelete

a közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalmáról

Hatályos: 2021. 01. 15

Bonyhád Város Önkormányzati Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Bonyhád város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  1. Általános rendelkezések


  1. § A rendelet hatálya Bonyhád Város belterületén található közterületekre terjed ki.


  1. § E rendelet alkalmazásában


a) közterület: a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 29. § (2) bekezdés a) pontja szerinti közterület.

b) szeszesital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 23a. pontja szerinti szeszes ital.

c) alkalmi rendezvény: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 28. § a) pontja szerinti alkalmi rendezvény.2. Szeszesital fogyasztás közterületen


3. § (1) Közterületen nem megengedett a szeszesital-fogyasztása a (2) bekezdésben foglalt esetek kivételével.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szeszesital-fogyasztás tilalma nem vonatkozik:

a) minden év december 31. napján 18.00 órától a következő év január 1. napján 6.00 óráig terjedő időszakra;

b) az érvényes közterület-használati engedéllyel rendelkező vendéglátó egység előkertjére, kitelepülése területére nyitvatartási időben;

c) az érvényes közterület-használati engedéllyel rendelkező alkalmi rendezvény területére annak ideje alatt.


  1. Záró rendelkezések

4. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


            Filóné Ferencz Ibolya                                                Filczinger Ágnes

                               polgármester                                                              jegyző


Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetésének időpontja: 2021. január 14.

                                                                                            Filczinger Ágnes

                                                                                                        jegyző