Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 13.) önkormányzati rendelete

Herend Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 14- 2022. 07. 14

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 13.) önkormányzati rendelete

Herend Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.14.

Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL című 5/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § Az Önkormányzat hivatalos testvértelepülései a németországi Marktleuthen, és a székelyföldi Madéfalva és a lengyelországi Grybów.

2. § A HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL című 5/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„37. § A jegyző távolléte, vagy akadályoztatása esetén a Polgármesteri Hivatal igazgatási előadója helyettesíti. A jegyző és az igazgatási előadó egyidejű távolléte, vagy akadályoztatása, vagy a tisztségek betöltetlensége esetén, legfeljebb hat hónap időtartamra – a polgármester a Polgármesteri Hivatalból a jegyzői feladatok ellátásával – a jegyző kinevezéséig – olyan közszolgálati tisztviselőt bíz meg, aki a jegyzői kinevezés törvényi feltételeinek egyébként megfelelne.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.