Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 5/2011. (IV.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 01- 2022. 09. 01

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 5/2011. (IV.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.01.

Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) – (2) bekezdésében és a 151. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 5/2011. (IV. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 5/2011. (IV. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja a Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsődében

gyermek étkeztetés

térítési díj Ft/adag/nap

bölcsőde
(napi négyszeri étkezés)

620 Ft

óvoda
(napi háromszori étkezés)

620 Ft

(Az árak az ÁFA mértékét nem tartalmazzák.)

2. melléklet

2. melléklet
Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja a Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában

gyermek étkeztetés

térítési díj Ft/adag/nap

ebéd

565 Ft

napközi

900 Ft

(Az árak az ÁFA mértékét nem tartalmazzák.)