Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 5/2011. (IV.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 02- 2022. 09. 02

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 5/2011. (IV.13.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.09.02.

Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) – (2) bekezdésében és a 151. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet3

2. melléklet4

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. szeptember 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.