Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a tanyagondnoki szolgálatról szóló 10/2021.(VIII.19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 30- 2022. 10. 30

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a tanyagondnoki szolgálatról szóló 10/2021.(VIII.19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.10.30.

Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló módosított 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 8a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. október 31. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.