Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 14.) önkormányzati rendelete

a Herendi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet és munkaszüneti nap elrendeléséről

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 12. 30

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 14.) önkormányzati rendelete

a Herendi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet és munkaszüneti nap elrendeléséről

2023.01.01.

Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) és 232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012.(III.7.) Korm. rendelet 13-15. §-ában foglaltakra az igazgatási szünetről a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Herendi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, ügykezelőre és munkavállalóra.

2. § (1) A Herendi Polgármesteri Hivatalban a tárgyévi igazgatási szünet az 1. melléklet szerinti időpontokban kerül elrendelésre.

(2) Az igazgatási szünet ideje alatt a Herendi Polgármesteri Hivatal az ügyfelek számára zárva tart, anyakönyvi ügyekben ügyeletet biztosít, amiről a hivatalvezető a helyben szokásos módon tájékoztatja az ügyfeleket.

3. § A Herendi Polgármesteri Hivatal köztisztviselője számár a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je, munkaszüneti nap.

4. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet1

Igazgatási szünet időpontjai 2023-ban

2023. július 24. - 2022. augusztus 4.

2023. december 27. - 2023. december 29.

1

Az 1. melléklet a Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.