Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

a Herendi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet és munkaszüneti nap elrendeléséről szóló 20/2022. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 01

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

a Herendi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet és munkaszüneti nap elrendeléséről szóló 20/2022. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Herendi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet és munkaszüneti nap elrendeléséről Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) és 232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012.(III.7.) Korm. rendelet 13-15. §-ában foglaltakra az igazgatási szünetről a következőket rendeli el:

1. § A Herendi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet és munkaszüneti nap elrendeléséről szóló 20/2022. (XI. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 21/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet
Igazgatási szünet időpontjai 2023-ban

2023. július 24. - 2022. augusztus 4.

2023. december 27. - 2023. december 29.