Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása

a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 14
a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályaitól szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára került sor, amely során az egyes ellátásokhoz kapcsolódó jövedelemhatárok és az ellátások összegei kerültek módosításra.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A polgármester hatáskörében adható maximum összeg került emelésre.
A 2. §-hoz
A lakásfenntartási támogatás egy főre eső jövedelmi korlát 20%-kal magasabban lett megállapítva
A lakásfenntartási támogatás havi összege lett megemelve.
A 3. §-hoz
A gyógyszertámogatás esetén a jövedelmi korlát 30%-kal, a gyógyszerköltség a támogatás öszegére meg lett emelve.
A gyógyszertámogatás havi összege emelésre került..
A 4. §-hoz
A temetési támogatás tekintetében a jövedelmi határok 30%-kal kerültek emelésre.
A temetési támogatás összege mindkét temetési forma esetén kétszeresére lett emelve.
Az 5. §-hoz
A rendkívüli települési támogatás esetén a jövedelmi határ 20%-kal került magasabb értékben meghatározásra.
A rendkívüli települsi támogatás családonként adjató maximális összeeg megemelésre került.
A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet tekintetében a rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben felemelésre került az adható támogatás összeg.
A 6. §-hoz
A beiskolázási segély esetében 30%-kal magasabb összegben kerültek megállapításra a jövedelmi határok.
A beiskolázási segély összege megemelésre került.
A 7. §-hoz
A születési támogatás esetén az egy főre eső jövedelemhatár csökkentésre került.
A 8. §-hoz
A rendelet hatályba lépésének időpontját tartalmazza.
A 9. §-hoz
A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben alkalmazni kell.