Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 26

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.08.26.
Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § alapján a költségvetési rendeletet módosítását negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban szükséges elvégezni.
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz
Az önkormányzat és intézményei összesített és intézményenként kimutatott bevételi és kiadási előirányzat változásait tartalmazza.
A 4. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.