Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Herendi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet és munkaszüneti nap elrendeléséről szóló 20/2022. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.01.01.
a Herendi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet és munkaszüneti nap elrendeléséről szóló 20/2022. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 232. § (3) bekezdése értelmében a Képviselő-testület a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét.
A kttv. 232/A. §-a értelmében:
(1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete - a (2) bekezdésben foglalt feltétellel - rendeletben rendelkezhet arról, hogy a képviselő-testület hivatala köztisztviselője számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je, munkaszüneti nap.
(2) A helyi önkormányzat képviselő-testületének az (1) bekezdés szerinti rendelkezése esetén az azzal összefüggésben keletkező többletköltségek fedezetét a helyi önkormányzat saját bevétele biztosítja.
Az említett törvényi rendelkezések lehetővé teszik, hogy a Képviselő-testület igazgatási szünetet rendeljen el, illetve a közszolgálati tisztviselők napját munkaszüneti nappá nyilvánítsa.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet 1. számú mellékletének módosításáról rendelkezik.
A 2. §-hoz
A hatályba lépő rendelkezéseket tartalmazza.