Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 6/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 01- 2022. 12. 01

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 6/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.12.01.

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 11. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában és a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. december 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.