Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 2/2017. ( III.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2022. 09. 01- 2022. 09. 01

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 2/2017. ( III.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről1

2022.09.01.

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdésének a.) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

1. §2

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. szeptember 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.