Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az élelmezést biztosító intézmény térítési díjainak a meghatározásáról szóló 22/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 01- 2023. 06. 01

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az élelmezést biztosító intézmény térítési díjainak a meghatározásáról szóló 22/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.06.01.

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdésekben kapott felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. § Az élelmezést biztosító intézmény térítési díjainak a meghatározására című 22/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a Zalakomári Általános Iskola és a Zalakomári Napközi Otthonos Óvodánál Pál és Ruttner Kereskedelmi, Gazdasági, Szolgáltató Kft. által biztosított napi étkezés térítési díjait a következők szerint határozza meg:)

„a) óvodás gyermek étkeztetése 906.-Ft/fő/nap (háromszori étkezés)
b) általános iskolai háromszori étkezés 967.-Ft/fő/nap
ba) általános iskolai ebéd 653.-Ft/fő/nap
bb) általános iskola tízórai 157.-Ft/fő/nap
bc) általános iskola uzsonna 157.-Ft/fő/nap
c) vendég étkezési térítési díj 800.-Ft/fő/nap”

2. § Ez a rendelet 2023. június 1-jén lép hatályba.