Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az élelmezést biztosító intézmény térítési díjainak a meghatározásáról szóló 22/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 02- 2023. 06. 02

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az élelmezést biztosító intézmény térítési díjainak a meghatározásáról szóló 22/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.06.02.

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdésekben kapott felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2023. június 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. június 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.