Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról

Hatályos: 2022. 10. 26

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.10.26.
a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról
Végső előterjesztői indokolás
A belügyminiszter döntött a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.2.1. pontja „A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása” jogcím alapján nyújtható szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról.
A döntés alapján Zalakomár Nagyközség Önkormányzata 246 m3 jóváhagyott tűzifa mennyiség beszerzéséhez 5.467.350 Ft összegű támogatásban részesült.
A Belügyminisztérium által kiadott tájékoztató szerint a támogatás jogosultsági feltételeit az Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletben köteles szabályozni. Mivel egyszeri ellátásról van szó, és a későbbiekre vonatkozón nincs információnk arról, hogy hasonló támogatásra lesz lehetőség, ezért javasolt a feltételrendszert külön rendeletbe foglalni, valamint a pénzfelhasználást követően a rendeletet hatályon kívül helyezni.
A rendelet soron kívüli hatályba léptetését a lebonyolításra adott idő rövidsége indokolja.
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének …../2022. (…..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról
Társadalmi-gazdasági hatása:
A szociális célú tűzifa biztosításával megelőzhető a kihűlés és fagyhalál.
Költségvetési hatása:
5.467.350 többlet-támogatás
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
Mérsékelt növekedés.
Egyéb hatása:
Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége:
A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.2.1. pontja „A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása” jogcím alapján a rendelet megalkotása kötelező, a szociális rászorultság és igénylés részletes feltételeit a rendeletben kell szabályozni.
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:
Jogsértés, illetve a szociális tűzifavásárláshoz nyújtott állami támogatás nem használható fel.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: a már meglévő ügyintézői háttér
- szervezeti: nincs
- tárgyi: a meglévő feltételeken kívül többlet nem szükséges
- pénzügyi: nem jelentős