Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

az élelmezést biztosító intézmény térítési díjainak a meghatározásáról szóló 22/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 01

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.06.01.
az élelmezést biztosító intézmény térítési díjainak a meghatározásáról szóló 22/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Zalakomár Nagyközség Önkormányzata 2016. július 2. napjától a konyha üzemeltetőjének a Pál és Ruttner Kft-t választotta. A vállalkozó cég a gyermekétkeztetés árát emelni szeretné 2023. junius 1. napjától a csatolt árajánlat alapján.
A térítési díjak emelését ez alapján számoltuk ki.
A fenti megkereséseknek megfelelően a rendelet tervezet elkészült.
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő – testületének …/2023. (... …..) önkormányzati rendelete az élelmezést biztosító intézmény térítési díjainak a meghatározására szóló 22/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Társadalmi-gazdasági hatása:
Az étkezési díjak növekedése többletterhet jelent az érintett családoknak és az önkormányzatnak is.
Költségvetési hatása: Az önkormányzat költségvetésében figyelembe kell venni az emelkedés mértékét, mivel az önkormányzat részére többletkiadásokkal jár.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs
Egyéb hatása: Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége: a nyersanyag norma mértékének növekedése miatt
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: a már meglévő ügyintézői háttér
- szervezeti: nincs
- tárgyi: a meglévő feltételeken kívül többlet nem szükséges
- pénzügyi: az önkormányzat hozzájárulás mértéke nőni fog