Várvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 8.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 10/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01

Várvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 8.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 10/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Várvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Várvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 10/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdés b) pontjában a „magánszemélyek” szövegrész helyébe a „magánszemély” szövegrész lép.

2. § A Rendelet a következő alcímmel és 3/A §-sal egészül ki: Idegenforgalmi adó:

a) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

b) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 400.-Ft.

c) Az adó beszedésére kötelezett az általa beszedett adóról az adó alapjának és összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást vezet, és az adózónak bizonylatot ad.

3. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.