Várvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2021.(V.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 01

Várvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2021.(V.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Várvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, és a 92. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1a) bekezdésében és 29. § (3) bekezdésében, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A települési támogatásokról és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2021.(V.7.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 15/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

A gyermekétkeztetés és a szociális étkeztetés térítési díjai

1. Az intézményi gyermekétkeztetés térítési díja: a nyersanyagnorma összege + ÁFA

A

B

C

D

E

F

1

Étkezési forma

Nyersanyagnorma
(Ft/adag nettó)

Rezsiköltség
(Ft/adag nettó)

Beszállítási díj (Ft/adag nettó)

Beszállítási díj
(bruttó)

Térítési díj (Ft/adag bruttó)

2

Óvoda
(napi háromszori étkezés)

321

337

658

836

408

2. A szociális étkeztetés térítési díjai és a díjból figyelembe vehető kedvezmények

A szociális étkeztetés intézményi térítési díja: 533 Ft/fő/nap

A

B

C

D

E

F

1

Étkezési forma

Nyersanyagnorma
(Ft/adag nettó)

Rezsiköltség
(Ft/adag nettó)

Beszállítási díj (Ft/adag nettó)

Beszállítási díj
(bruttó)

Térítési díj
(Ft/adag bruttó)

2

Szociális étkeztetés
fizetendő térítési díja (Ft/fő/nap)
(napi egyszeri étkezés - ebéd)

325

309

634

805

533

3. A szociális étkeztetés személyi térítési díjának megállapításához figyelembe vehető jövedelemsávok:

A

B

C

D

E

1

Étkezési forma

Intézményi térítési díj
(Ft/fő/nap)

az egy főre jutó havi jövedelem 80.000 és 120.000 Ft között van

az egy főre jutó havi jövedelem 120.000 és 140.000 Ft között van

az egy főre jutó havi jövedelem 140.000 Ft felett van

2

Szociális étkeztetés
fizetendő térítési díja (Ft/fő/nap)
(napi egyszeri étkezés - ebéd)

533

533

630

760

4. Önköltségszámítás szociális étkeztetéshez

a) Nyersanyagnorma + 27 % ÁFA (325 Ft x 1,27) 413 Ft/nap

b) Rezsiköltség + 27 % ÁFA (309 Ft x 1,27) 392 Ft/nap

c) Előállítási költség összesen: 805 Ft/nap

d) Állami támogatás 1 fő/napra kalkulált összege: 67.810.-Ft/fő / 249 nap = 272.-Ft/fő/nap

e) Intézményi térítési díj: az állami támogatással csökkentett önköltség: 805-272= 533 Ft/nap