Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről, a házszámozás szabályairól, az emlékmű állítás rendjéről szóló 3/2018. (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 29 - 2022. 05. 28

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről, a házszámozás szabályairól, az emlékmű állítás rendjéről szóló 3/2018. (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.29.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterületek elnevezéséről, a házszámozás szabályairól, az emléktábla állítás rendjéről szóló 3/2018. (I. 26.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.

1. §1

2. §2

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.