Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 16 - 2022. 12. 31

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.16.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §1

2. §2

3. §3

4. §4

5. §5

6. §6

7. §7

8. § (1)8

(2)9

(3)10

(4)11

9. §12

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. július 15-én lép hatályba, és 2022. július 16-án hatályát veszti.

(2) A 8. § (3) bekezdése és a 4. melléklet 2023. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet13

2. melléklet14

3. melléklet15

4. melléklet16

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 8. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 8. § (3) bekezdése a(z) 10. § (2) bekezdés alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

11

A 8. § (4) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 4. melléklet a(z) 10. § (2) bekezdés alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.