Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01 - 2023. 01. 01

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §1

2. §2

3. §3

4. §4

5. §5

6. §6

7. §7

8. § (1)8

(2)9

(3) A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(4)10

9. §11

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. július 15-én lép hatályba, és 2022. július 16-án hatályát veszti.

(2) A 8. § (3) bekezdése és a 4. melléklet 2023. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet12

2. melléklet13

3. melléklet14

4. melléklet

1. A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 6.1. pontja helyébe a következő pont lép:

„6.1. Bérlet csak az „A” díjosztályba tartozó járművekre váltható

Díjövezet

Keszthelyi lakosok

Keszthelyi vállalkozások

Nem keszthelyi lakosok, vállalkozások

Minden díjövezetre érvényes

25.000

60.000

78.400

I. (piros) díjövezet

19.000

45.000

56.000

II. (sárga) díjövezet

8.500

20.000”

25.000

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 8. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 8. § (4) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.