Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 01 - 2022. 08. 01

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.08.01.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X.22.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. § A Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet 55. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A jegyző és az aljegyző egyidejű akadályoztatása, illetve az aljegyzői munkakör betöltetlensége esetén a jegyzői feladatokat az önkormányzati és igazgatási osztályvezető, akadályoztatása esetén az igazgatási csoportvezető látja el.”

2. § (1) A Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

(2) A Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

(3) A Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

(4) A Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

(5) A Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

3. § Hatályát veszti a Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet

a) 4. melléklet 1. számú. függeléke,

b) 4. melléklet 2. számú. függeléke,

c) 4. melléklet 3. számú. függeléke,

d) 4. melléklet 4. számú. függeléke,

e) 4. melléklet 5. számú. függeléke.

4. § Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba, és 2022. augusztus 2-án hatályát veszti.

1. melléklet

A képviselő-testületi tagok névsora

1. Manninger Jenő polgármester

2. Vozár Péterné alpolgármester

3. Dékány Péter

4. Csótár András

5. Raffai-Réz Ildikó

6. Horváth Tamás Mihály

7. Nemes Klára

8. Czuth Zoltán László

9. Dósa Zsolt László

10. Molnár Tibor János

11. Sáringer-Kenyeres Marcell András

12. Bánhegyi Renáta

2. melléklet

6. melléklet
A képviselő-testület állandó bizottságai tagjainak tagok névsora

1. PÉNZÜGYI és ÜGYRENDI BIZOTTSÁG

1.1. Elnök: Raffai-Réz Ildikó

1.2. Alelnök: Sáringer-Kenyeres Marcell András

1.3. Tagok: Dékány Péter

1.4. Dr. Boldizsár Erzsébet

1.5. Dósa Csaba

2. VÁROSSTRATÉGIAI BIZOTTSÁG

2.1. Elnök: Dósa Zsolt László

2.2. Alelnök: Czuth Zoltán László

2.3. Tagok: Bánhegyi Renáta

2.4. Sáringer-Kenyeres Marcell András

2.5. Kulics Gábor

2.6. Szák-Kocsis László

3. EMBERI ERŐFORRÁSOK BIZOTTSÁGA

3.1. Elnök: Csótár András

3.2. Alelnök: Horváth Tamás Mihály

3.3. Tagok: Molnár Tibor János

3.4. Nemes Klára

3.5. Molnár Anna

3.6. Karacsiné Pusztai Krisztina”

3. melléklet

7. melléklet
A Keszthelyi Polgármesteri hivatal hivatalos hirdetőtábláinak jegyzéke

1. Keszthelyi Polgármesteri hivatal (8360 Keszthely, Fő tér 1.)

2. földszint – Porta”

4. melléklet

8. melléklet
A képviselői fogadóórák jegyzéke

név

képviselői fogadóóra

Manninger Jenő polgármester

Minden hónap utolsó szerda 16.30 – 17.30, ill. előzetes egyeztetés szerint
Polgármesteri Hivatal, Udvari tárgyaló
Bejelentkezés: +36 83 505 504

Vozár Péterné alpolgármester

Minden hónap második szerda 15.00-17.00, ill. előzetes egyeztetés szerint
Polgármesteri Hivatal
Bejelentkezés: +36 83 505 504

Csótár András

Telefonos egyeztetés alapján: +36 30 571 2101

Czuth Zoltán László

Minden hónap első szerda 16.00-17.30
Polgármesteri Hivatal, Udvari tárgyaló

Dékány Péter

Telefonos egyeztetés alapján: +36 20 418 9303

Dósa Zsolt

Telefonos egyeztetés alapján: +36 30 419 3801

Horváth Tamás

Telefonos egyeztetés alapján: +36 70 319 2361

Molnár Tibor

Minden hónap második szerda 15,30-17,30 Polgármesteri Hivatal, Udvari tárgyaló
utolsó keddjén pedig a Közösségi Házban (Rákóczi tér 21.) 16.00-18.00

Nemes Klára

Minden hónap utolsó szerda 14.00-15.30 Polgármesteri Hivatal, Udvari tárgyaló
Telefonos egyeztetéssel: +36 30 391 3890

Raffai-Réz Ildikó

Telefonos egyeztetés alapján: +36 30 746 8614

Sáringer-Kenyeres Marcell

Telefonos egyeztetés alapján: +36 30 543 9498

Bánhegyi Renáta

Telefonos egyeztetés alapján: +36 30 256 4224”

5. melléklet

9. melléklet
Keszthely Város Önkormányzata részvételével működő társulások és az önkormányzattal együttműködési megállapodást kötött szervezetek jegyzéke

1. Keszthely Város Önkormányzata együttműködési megállapodásai:

Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete

(8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.)

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

(8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.)

Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

(8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.)

Keszthelyért Polgárőr Egyesület

(8360 Keszthely, Kossuth L. u. 24.)

Pannon Egyetem Georgikon Kar

(8360 Keszthely, Deák F. u. 16.)

Nagycsaládosok Keszthelyi Egyesülete

(8360 Keszthely, Kossuth L. u. 69.)

Keszthely-Kertvárosért Egyesület

(8360 Keszthely, Csabagyöngye u. 19.)

Keszthely Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata

(8360 Keszthely, Fő tér 1.)

Kiskeszthelyért Egyesület

(8360 Keszthely, Sopron u. 34.)

Helikon Liget Egyesület

(8360 Keszthely, Honvéd u.38.)

Keszthelyi Ipartestület

(8360 Keszthely, Bercsényi u. 2/a.)

Keszthelyi Turisztikai Egyesület

(8360 Keszthely, Kossuth L. u. 28.)

Vajda János Öregdiákok Egyesülete

(8360 Keszthely, Fő tér 9.)

Országos Alapellátási Szövetség

(8360 Keszthely, Fő tér 1.)

Keszthelyi Környezetvédő Egyesület

(8360 Keszthely, Bessenyei u. 22.)

Keszthelyi Vöröskeresztes Vízimentő Egyesület

(8360 Keszthely, Ady E. u. 2.)

Fürge Diák Iskolaszövetkezet

(8900 Zalaegerszeg, Iskola köz 6-8.)

Állatvédelmi Járőrszolgálat Zala Megyei Egyesülete

(8900 Zalaegerszeg, Gazdaság u. 13.)

Premontrei Szakgimnázium, Technikum és Kollégium

(8360 Keszthely, Fő tér 10.)

2. Keszthely Város Önkormányzata részvétele társulásokban:

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás

Önkormányzati Társulás Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence nagytérség települési szilárdhulladékai kezelésének korszerű megoldására”