Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 7/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 01- 2022. 10. 01

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 7/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.01.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8., és 8a. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1)–(2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 7/2016.(III.31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 7/2016.(III.31.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba, és 2022. október 2-án hatályát veszti.

1. melléklet

1. Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 7/2016.(III.31.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1.1. és 1.2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1.1. Az intézményi térítési díj 2022-ben: 1.000,- Ft/óra, az alábbi kedvezményekkel:

Jövedelem sávok (Ft)

Gondozási díj
Szociális segítés és személyi gondozás esetén
Ft/óra

1 – 55.000

90

55.001-70.000

175

70.001- 85.000

200

85.001 - 100.000

360

100.001 – 115.000

385

115. 001 - 130.000

540

130.001 - 145.000

560

145.001 – 160.000

690

160.001 – 175.000

730

175.001 – 190.000

740

190.001 - felett

780

1.2. Jövedelemmel nem rendelkezők számára a szolgáltatás ingyenes (1993. évi III. törvény 114.§ (3) a) pontja alapján).”

2. Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 7/2016.(III.31.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pontja helyébe a következő pont lép:

„2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

1.1. Intézményi térítési díj 2022-ben: 240,- Ft/óra, az alábbi kedvezményekkel:

1.2. szociálisan nem rászorultak esetében a személyi térítési díj: 240,- Ft/nap.

Jövedelem sávok (Ft)

Gondozási díj
Ft/óra

1 – 85.000

40

85.001 – 115.000

55

115.001- 145.000

75

145.001 - 175.000

90

175.001 felett

110

1.3. Jövedelemmel nem rendelkezők számára a szolgáltatás ingyenes (1993. évi III. törvény 114.§ (3) a) pontja alapján).

2. melléklet

1. Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 7/2016.(III.31.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „Bölcsőde Ellátottak száma: Éves összes költség: 1 ellátottra jutó tényleges évi költség: 125.672.000:72 = 1.745.444 Ft 1 napra jutó költség: 1.745.444,- Ft : 230 nap:72 fő Állami támogatás összege: Napi állami támogatás összege: 88.723.000: 230 nap: 72 Önköltség és az állami finanszírozás különbözete: 125.672.000,- Ft – 88.723.000,- Ft Intézményi térítési díj/nap: 7.589,- Ft – 5358,- Ft Gondozás napi intézményi térítési díja: Bölcsődei étkezési intézményi térítési díj: (502,- Ft x 27%= 502+135,- Ft= 637,- Ft) A fizetendő napi étkezési térítési díj az ÁFÁ-t tartalmazza.” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

Bölcsőde
Ellátottak száma:

Éves összes költség:
1 ellátottra jutó tényleges évi költség:
125.672.000:72 = 1.745.444 Ft

1 napra jutó költség: 1.745.444,- Ft : 230 nap:72 fő

Állami támogatás összege:
Napi állami támogatás összege: 88.723.000: 230 nap: 72


Önköltség és az állami finanszírozás különbözete:
125.672.000,- Ft – 88.723.000,- Ft

Intézményi térítési díj/nap:
7.589,- Ft – 5358,- Ft

Gondozás napi intézményi térítési díja:


Bölcsődei étkezési intézményi térítési díj:
(502,- Ft x 27%= 502+135,- Ft= 637,- Ft)

Diétás étkezés:
A fizetendő napi étkezési térítési díj az ÁFÁ-t tartalmazza.


72 fő

125.672,- eFt.
1.745.444,- Ft/fő/év


7.589,- Ft/fő/nap

88.723.000,- Ft
5.358,- Ft/nap/fő36.949.000,- Ft/hó


2.231,- Ft/fő/nap


2.231,- Ft


637,- Ft/nap

1.297,- Ft/nap”

2. Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 7/2016.(III.31.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 1.2. pontjában foglalt táblázat „Óvodai (3x-i diétás étkezés)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Gyermekétkeztetés

Nettó ár

Bruttó ár)

Óvodai (3x-i diétás étkezés)

1020,- Ft

1297,- Ft

3. Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 7/2016.(III.31.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 1.2. pontjában foglalt táblázat „(3x-i étkezés) 7-10 éves” sora, „(csak ebéd) 7-10 éves” sora, „(3x-i étkezés) 11-14 éves” sora és „(csak ebéd) 11-14 éves” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Gyermekétkeztetés

Nettó ár

Bruttó ár)

(3x-i étkezés) 7-10 éves

1151,- Ft

1462,- Ft

(csak ebéd) 7-10 éves

360,- Ft

457,- Ft

(3x-i étkezés) 11-14 éves

1151,- Ft

1462,- Ft

(csak ebéd) 11-14 éves

360,- Ft

457,-. Ft

4. Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 7/2016.(III.31.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 1.2. pontjában foglalt táblázat a következő „Középiskola Diétás étkezés csak ebéd” sorral egészül ki:

(Gyermekétkeztetés

Nettó ár

Bruttó ár)

Középiskola Diétás étkezés csak ebéd

360,- Ft

457,- Ft”