Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 21/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 17- 2022. 12. 16

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 21/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.17.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §1

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.