Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló házingatlanok értékesítéséről szóló 31/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 25- 2023. 02. 25

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló házingatlanok értékesítéséről szóló 31/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.25.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. (továbbiakban Ltv.) 54. § (1), (3) valamint 58. § (2), (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

1. § (1) Az önkormányzat tulajdonában álló házingatlanok értékesítéséről szóló 31/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A lakás vételárát a képviselő-testület jogosult megállapítani. A vételárat a hasonló adottságú lakások helyi forgalmi értéke alapján, különösen

a) az épület településen belüli fekvése;

b) az épületben lévő lakások száma, az épülethez tartozó földterület, a közös használatra szolgáló helyiségek és a közös használatra szolgáló területek nagysága;

c) az épület felszereltsége, műszaki állapota, építése, a felújítás óta eltelt idő;

d) a lakás alapterülete és komfortfokozata;

e) a lakottság ténye

figyelembe vételével kell megállapítani.”

(2) Az önkormányzat tulajdonában álló házingatlanok értékesítéséről szóló 31/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet 6. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ha a vevő)

„a) a szerződés megkötésekor az adásvételi szerződésben vállalja a vételár egy összegben történő megfizetését, a vételárból 20 % engedmény illeti meg. Egyösszegű teljesítésnek minősül a vételár vissza nem térítendő állami támogatás vagy pénzügyi szolgáltató szervezet által folyósított betéti vagy hitelszolgáltatás igénybevétele útján - legfeljebb 120 napon belül - történő teljesítése is.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.