Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a közterület használatának szabályozásáról szóló 47/2013.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 01- 2023. 03. 01

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a közterület használatának szabályozásáról szóló 47/2013.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.03.01.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában rögzített felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A közterület használatának szabályozásáról szóló 47/2013.(XII.13.) önkormányzati rendelet 10. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A zárt vendéglátó helyiséget üzemeltető vendéglátóipari előkertek esetében az (1) bekezdés szerinti díjmérséklésen túl november 1– március 31-ig a kiemelt övezetben további 30 % mértékű, a III. övezetben további 50 % mértékű díjmérséklést kell adni.”

2. § A közterület használatának szabályozásáról szóló 47/2013.(XII.13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba, és 2023. március 2-án hatályát veszti.

1. melléklet a 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet