Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 2/2005. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01
az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 2/2005. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A nem lakás céljára szolgáló érintett helyiségek Keszthelyi Polgármesteri Hivatal kezelésébe történő visszaadása.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A nevezett helyiségek kezelésének Keszthelyi Polgármesteri Hivatal kezelésébe történő visszaadása.
A 2. §-hoz
Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezés.