Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 01

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.08.01.
Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A szervezeti és működési szabályzat módosítására a bizottságok tagjainak változására tekintettel kerül sor.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Jegyző akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje.
A 2. §-hoz
Mellékletek módosítása a bizottsági tagok változása miatt szükséges.
A 3. §-hoz
Függelékek hatályon kívül helyezése.
A 4. §-hoz
Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések.