Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 7/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 01

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.10.01.
az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 7/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A rendelet megalkotása indokolt, mert a térítési díjakat tárgyév április 1. napjáig a fenntartó állapítja meg, illetve jogszabály alapján évközben egy alkalommal módosítható, a Társulási Tanács 2022. szeptember 8-ai ülésén módosította a térítési díjakat, valamint a Keszthelyi Kórház 2022. július 15. napjától megemelte a vásárolt élelmezés térítési díjait.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A melléklet módosítását tartalmazza.
A 2. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezés.