Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (X. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 28

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (X. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.10.28.
Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A szervezeti és működési szabályzat módosítását a polgármesteri fogadóóra időpontjának változása, és a mellékletekre, illetve az igazgatási csoportvezetőre vonatkozó hivatkozások pontosítása, valamint a függelékre való hivatkozások törlése indokolja.
Részletes indokolás
Az 1–8. §-hoz
A mellékletekre vonatkozó hivatkozások pontosítása miatt szükségessé vált a korábbi rendelkezések módosítása. Mivel a jogszabálynak már nincs »függelék« megjelölésű szerkezeti egysége vagy logikai része, ezért szükségessé vált a korábbi rendelkezések módosítása.
A 9. §-hoz
A korábbi „önkormányzati” csoportvezető pontosítása „igazgatási” csoportvezető elnevezésre.
A 10–12. §-hoz
A mellékletekre vonatkozó hivatkozások pontosítása miatt szükségessé vált a korábbi rendelkezések módosítása. Mivel a jogszabálynak már nincs »függelék« megjelölésű szerkezeti egysége vagy logikai része, ezért szükségessé vált a korábbi rendelkezések módosítása.
A 13. §-hoz
A polgármesteri fogadóóra időpontjának változása miatt szükséges a korábbi rendelkezések módosítása.
A 14. §-hoz
Hatályon kívül helyező rendelkezések.
A 15. §-hoz
Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.