Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (X. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 32/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (X. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.01.01.
az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 32/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Az önkormányzati lakások bérletével kapcsolatos - mindennapi gyakorlatok tapasztalata alapján - szükséges a rendelet módosítása.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Névjegyzékre történő felvétel feltételeinek meghatározása
A 2. §-hoz
A teljes körűen felújított önkormányzati lakások vonatkozásában kiegészült a szociális alapon bérbeadható lakásokkal is.
A 3. §-hoz
Határozatlan idejű szerződések esetén igazolás bemutatása arról, hogy a szolgáltatók felé nem fenn tartozása.
A 4. §-hoz
Lakáscsere kérelem esetén a bemutatott lakások számának meghatározása.
Az 5. §-hoz
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 38/2020. (IX.25.) önkormányzati rendeletében elfogadott emelt bérleti díjak alkalmazása.
A 6. §-hoz
Mellékletek módosítása.
A 7. §-hoz
A polgármester átruházott hatásköreinek kiegészítése az SZMSZ-ben azzal, hogy dönt a lakásigénylési névjegyzékbe történő felvételi kérelemről.
A 8. §-hoz
A rendelet hatályba lépése, illetve hatályon kívül helyezése.